loader image

Regulamin

 1. Usługi poligraficzne prezentowane w ramach serwisu dostępnego w domenach www.mediakolor.pl, www.wydrukcyfrowy.pl, www.drukujszybciej.pl realizowane są przez firmę Mediakolor Osieccy Sp.J. z siedzibą w Płocku przy ul. Podchorążych 11, NIP 774-318-24-10
 2. Zlecenie zostaje przekazane do realizacji z chwilą otrzymania przez nas potwierdzenia o pozytywnym wykonaniu transakcji przez sysem Payu.pl (zobacz regulamin).
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Mediakolor Osieccy Sp.J. do wystawienia faktury bez podpisu Klienta/Odbiorcy.
 4. Termin realizacji zamówienia jest zawsze najkrótszy z możliwych. Druk cyfrowy i druk wielkoformatowy – 90% zleceń realizacja w dniu złożenia zamówienia. Druk offsetowy – 90% zleceń realizacja na następny dzień od złożenia zamówienia. W przypadku działania siły wyższej typu awaria maszyny, brak prądu itp. termin może wydłużyć się, o czym Klient jest informowany e-mailowo w trybie natychmiastowym.
 5. Projekty w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci w jakiej zostały nam dostarczone (przy zachowaniu wymogów technicznych). Nie wprowadzamy poprawek i modyfikacji do dostarczonych plików.
 6. Gwarantujemy wykonanie usługi o najwyższej jakości, jaką umożliwia posiadany przez nas proces technologiczny. Wszystkie posiadane przez nas maszyny drukarskie zostały zainstalowane u nas jako fabrycznie nowe, a maksymalny okres ich pracy w naszej firmie wynosi 5 lat. Po tym okresie są wymieniane u producenta na nowocześniejsze.
 7. Gwarantujemy, że pliki graficzne oraz dane dodatkowe zawarte w zleceniach przesłane w celu wykonania prac drukarskich nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu. Własność intelektualna Klienta zawarta w jego plikach jest chroniona przed dostępem osób trzecich tylko w przypadku jeśli pliki zostały przesłane na udostępnione przez nas konto mailowe lub ftp. Ochronie takiej nie podlegają ogólnodostępne konta ftp i mailowe.
 8. W przypadku prac wykorzystujących pliki Klienta jakość druku jest ściśle związana z parametrami (rozdzielczość, kompresja, spady, kolorystyka) przesłanego pliku. Nie odpowiadamy za słabszą jakość druku, jeżeli wynika ona z tych parametrów. Ponadto, nie odpowiadamy za wszelkie rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami Klienta a faktycznym wydrukiem, o ile przed realizacją zlecenia nie został dostarczony zaakceptowany przez Klienta i opatrzony naszą pieczęcią oraz datą wykonania, wzorzec (proof) wykonany na maszynie, oprogramowaniu oraz mediach przy użyciu których, ma zostać wykonany właściwy nakład.
 9. Dopuszczamy nadmiar lub niedobór do 5% zamawianego nakładu.
 10. Reklamacja dotycząca jakości produktów może być zgłaszana najpóźniej w terminie 7 dni od chwili ich odbioru. Należy przesyłać ją w postaci pisemnego protokołu wraz z całością reklamowanego nakładu. Reklamację rozpatrzymy w możliwie najszybszym terminie, nie później niż 14 dni. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn zaistniałych podczas procesu realizacji zlecenia. Wyłączamy swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń. Oznacza to, iż Klient nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych z podanego tytułu. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie prac w czasie dostarczania do Klienta przez firmę kurierską. Przesyłkę należy reklamować u dostawcy.
 11. Posiadamy pełną swobodę podejmowania decyzji o odrzuceniu lub przyjęciu zlecenia do realizacji. Podejmując decyzję o odmowie przyjęcia zlecenia do realizacji, rozważymy czy zlecenie nie zawiera treści przemocy, profanacji, pornografii, słów obelżywych, zniesławiających lub w inny sposób naruszających dobra osobiste osób trzecich oraz w stopniu naszej wiedzy czy zlecenie nie narusza praw autorskich i im pokrewnych oraz czy zlecenie nie jest sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.
 12. Osoba dokonująca rejestracji w sklepie online, akceptuje otrzymywanie newslettera z informacjami o nowościach i rabatach pojawiających się okresowo w naszej firmie.
 13. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść zlecenia.
 14. W przypadku zamówień zbiorczych z dostawą kurierską, czas realizacji przyjmujemy od produktu o najdłuższym terminie wykonania.
 15. Drukarnia Mediakolor nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne. Po okresie 2 miesięcy pliki przesłane na nasz serwer  są automatycznie usuwane.
 16. Wszystkie ceny podane w serwisie są cenami netto i zawsze zostaje do  nich doliczony podatek VAT.
 17. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w cenniku bez wcześniejszego uprzedzania Klientów.
 18. Wszystkie ceny przedstawione w serwisie dotyczą zamówień składanych w sklepie on-line. Ceny produktów zamawianych osobiście w siedzibie firmy są wyższe o 15%.
 19. Klientem może być firma lub osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
Strona w budowie - pełna wersja wkrótce Możesz jednak składać zapytania o wycenę wchodząc w konkretny produkt